Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2019

ejMarta
2223 6d0a 410
Biedny Władek, najwyraźniej już poprzedni wstrząs go przerósł - nie trzymał się dobrze.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
ejMarta
2225 d296 410
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
ejMarta
2315 dea9 410
Reposted fromtfu tfu
ejMarta
1787 0df1 410
Reposted fromzie zie viadestroyed destroyed
ejMarta
0584 8861 410
Reposted fromunconscious unconscious viairmelin irmelin
ejMarta
ejMarta
6080 1287 410
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
ejMarta
2032 c0de 410
Reposted fromEtnigos Etnigos viaboli boli
ejMarta
1096 f632 410
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaboli boli
ejMarta
ejMarta
- Z czego trudno zrezygnować? - Myślę, że z ludzi, z relacji jaka łączyła dwie osoby. Czasami odwracamy się i odchodzimy, nie wyjaśniając przy tym wielu ważnych spraw. To wszystko początkowo wisi w powietrzu i nic z tym nie robimy. Wierzymy, że któregoś dnia spadnie jak grom z jasnego nieba, rozpęta się burza, a później wyjdzie słońce. Ale tak się nie dzieje. To, co uwierało, co przez ten długi czas wisiało w powietrzu, któregoś dnia znika, a my pozostajemy z pustką, której nigdy niczym nie będziemy potrafili wypełnić. Właśnie dlatego, tak trudno jest ludziom zrezygnować z drugiego człowieka - pomimo bólu, który został zadany, nie potrafimy pozbyć się uczucia, że był taki dzień, w którym mieliśmy kogoś obok.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 30 2019

ejMarta
0385 f18f 410
Reposted fromPoranny Poranny viadestroyed destroyed
ejMarta
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaboli boli
ejMarta
8137 d0a8 410
Reposted fromIriss Iriss viaPatiszon Patiszon
ejMarta
4141 f85d 410
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viamalazadymiara malazadymiara
ejMarta
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere

January 29 2019

ejMarta
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vianataliana nataliana
ejMarta
ejMarta
Powiedz mi,
O co Ci w ogóle chodzi.
Powiedz mi,
Po co Ci te kombinacje.
Nie musimy się katować
Nienormalną sytuacją.

Nauczymy się kochać.
Przestaniemy się bać.
Życie stanie się muzyką.
Stanie się
To, co ma się stać
— Hey
Reposted frombeinthe beinthe viapsycha psycha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl