Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

ejMarta
7375 44ae 410
Reposted from4777727772 4777727772 viazapiski zapiski
ejMarta
ejMarta
ejMarta
ejMarta
8920 6639 410
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
ejMarta
ejMarta
- Co umacnia charakter człowieka? - Myślę, że poniesione w życiu porażki. Straty. Każdy zniesiony ból. Łzy i pot. Upadki. Miejsce poza podium. Powtarzający się schemat. Sądzę, że umacnia nas to, o co musieliśmy walczyć aż do krwi. Coś, co zabrało nam dużo czasu i siły. Coś, co powodowało, że po drodze traciliśmy całą motywację, która przyprowadziła nas tutaj na początku. Coś, co pozwoliło nam upaść zbyt wiele razy, do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wstać. Coś, co popychało nas w dół i żadna siła nie była w stanie nas wyciągnąć. Umacnia nas chwila, w której ta cała brudna walka okazuje się być wartościowa i pokazuje nam, że miała sens, że nie była wcale taka niepotrzebna. Czasami musimy kilka razy upaść, poleżeć, zastanowić się, a w końcu wstać i pójść po swoje, tym razem silniejsi.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
ejMarta
9214 11bb 410
Reposted fromsober sober viairmelin irmelin
ejMarta
8188 3957 410
„Nikt z nas nie zna samego siebie na wylot. Są w nas miejsca, które pozostają poza naszym polem widzenia, i zawsze będziemy potrzebowali innych ludzi, żeby je nam pokazali.” Jon Frederickson
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
ejMarta
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
ejMarta
Reposted fromLuukka Luukka viajointskurwysyn jointskurwysyn
ejMarta
7099 0c48 410
Reposted fromaletodelio aletodelio viadestroyed destroyed
ejMarta
7420 9ab0 410
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viaaura-lunaris aura-lunaris
ejMarta
1153 bb5e 410
Reposted fromsoftboi softboi viaaura-lunaris aura-lunaris
ejMarta
7453 cdc9 410
Reposted fromniente niente viaaura-lunaris aura-lunaris
ejMarta

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromriddl3m riddl3m viairmelin irmelin
ejMarta
2947 94e7 410
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadestroyed destroyed
ejMarta
Reposted frompanimruk panimruk viaikari ikari
ejMarta
ejMarta
2971 3d42 410
Reposted fromoll oll viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...