Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

ejMarta
2018 9ffc 410
Reposted fromxalchemic xalchemic
4256 6d05 410
Reposted fromacongojado acongojado viascorpix scorpix
ejMarta
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
ejMarta
9180 cb9e 410
Reposted fromkeepongoing keepongoing viamefir mefir
ejMarta
"minimum"
Reposted fromtgs tgs viamefir mefir
ejMarta
7693 6a59 410
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viamefir mefir
ejMarta
5598 a3a8 410
chyba spieprzyłam większość z nich...
Reposted fromshrew shrew viamefir mefir
ejMarta
Jeśli coś chrzanisz, próbujesz następny raz i tak w kółko. Masz całe życie na to, żeby ci się udało.
— „Dziewczyna z lilią”, reż. Michel Gondry
Reposted fromkyte kyte viaazaffi azaffi
ejMarta
9445 1304
Reposted fromtichga tichga viaazaffi azaffi

May 20 2015

ejMarta
2447 b65b
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
ejMarta
4103 afa0 410
Reposted fromemsik emsik viamefir mefir
ejMarta
- Jak sobie pani radzi z chwilami słabości?
- Płaczę.
- Długo?
- Czasami krótko, a czasami wraca do mnie ten płacz po jakimś czasie. Zamykam się w sobie. Ale staram się jak najszybciej z tych stanów wychodzić, bo one są niekorzystne i dla psychiki, i dla ciała.
— Helena Norowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
ejMarta
A co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć czas? Zrobiłbyś to dobrze, czy spieprzył jeszcze raz?
— ?
Reposted fromSalute Salute viamefir mefir
ejMarta
6857 ea07 410
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ejMarta
7369 a47f 410
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
ejMarta
ejMarta
8707 eff5 410
ejMarta
4970 982c 410
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamefir mefir
ejMarta
7996 c71d 410
Reposted fromgabrynia gabrynia viacallmeangie callmeangie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl