Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2016

ejMarta
Pierwsza miłość jest jak pierwsze tsunami. Dla niektórych to gigantyczna fala krótkotrwałego szczęścia, dla innych apokaliptyczna katastrofa, dla jeszcze innych to poruszanie się na fali euforii i tęsknoty.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ejMarta
0501 63fa 410
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ejMarta
ejMarta
Reposted frommowmihou mowmihou viaredsth redsth
ejMarta
4723 c49b 410
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaredsth redsth
ejMarta
3646 c1ce 410
Reposted fromkarmacoma karmacoma
ejMarta
2128 a8ad
no przecież nie zadzwonię.
Reposted fromwredna wredna viaevlyn evlyn
ejMarta
I możesz być atrakcyjna, pachnieć mleczkiem kokosowym, pracować na czternastym piętrze wieżowca i dobrze sobie radzić, ale będziesz walić głową w mur dopóki nie zrozumiesz, że ludzie przychodzą i odchodzą. Tylko ze sobą spędzisz każdy dzień i lepiej żebyś była kimś kogo lubisz. To dlatego szacunek jest ważniejszy od utrzymania przy sobie kogoś, kto sprawia, że trzeba dokonać wyboru między nim, a podeptaniem siebie.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaolvido olvido
ejMarta
Jeśli ktoś potrafi zasnąć wiedząc, ze płaczesz, cierpisz albo nie wróciłeś jeszcze bezpiecznie do domu, to znaczy, ze bardzo mało dla niego znaczysz.
ejMarta
3574 8c8b 410
Reposted fromsohryu sohryu viaperfectlylonely perfectlylonely
ejMarta
6860 aa90 410
Reposted fromsummeressentials summeressentials viascorpix scorpix
ejMarta
Reposted fromtfu tfu
ejMarta
Wiem, wiem, pamięć cofa się nocą, przedziera się przez wszystko, nie oszczędzając najmniejszego szczegółu - że nie miało się odwagi, że dokonało się złego wyboru, było się nietaktownym, nieczułym, karygodnie nieuważnym - i te katastrofy, te gafy, idiotyczne wypowiedzi nie do odwołania, o których każdy oprócz ciebie dawno zapomniał! Jakież to niesprawiedliwe, że dopiero wieczorem człowiek otrzymuje nieskalaną pamięć, tyle że odwróconą.
— T. Jansson
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
ejMarta
4411 e0be 410
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
ejMarta
6545 85a8 410
Reposted fromhydeaway hydeaway viascorpix scorpix
ejMarta
9606 bc5c 410
!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reposted fromeisfrei eisfrei viascorpix scorpix
ejMarta
0375 e2ff 410
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
ejMarta
0669 6a94 410
ejMarta
Reposted fromtfu tfu

August 02 2016

ejMarta
2657 7533 410
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl