Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

ejMarta
0485 946b 410
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
ejMarta
ejMarta
1843 febd 410
Reposted fromGIFer GIFer viaaura-lunaris aura-lunaris
ejMarta
0674 252e 410
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
ejMarta
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taką pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— "Alicja w Krainie Serc"
Reposted fromiwell iwell viaevlyn evlyn
ejMarta
4798 76ea 410
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaevlyn evlyn
ejMarta
0887 9583 410
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaevlyn evlyn
ejMarta
0460 49ac 410
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapsycha psycha
ejMarta

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsycha psycha
ejMarta
9908 8012 410
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
ejMarta
Jaka była? Była inna, była wyjątkowa. Nie była przystosowana do tego toksycznego świata. Była trochę jak takie dziecko. Kiedy poszła golić nogi, wracała cała we krwi. Cieszyła się kiedy widziała balon. Jej nagłe wybuchy złości i pokręcony charakter, raz była słodką delikatną dziewczynką, a za chwilę dziką i namiętną kobietą. Bolało ją, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, że jest zło, że ludzie są zawistni, nawet to że dziwki są tanie. Ale przede wszystkim, wierzyła w miłość jak nikt inny i kochała, kochała najmocniej na świecie.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapsycha psycha
ejMarta
ejMarta
1466 5c19 410
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
ejMarta
Play fullscreen
Nie pamiętam jak prosi, jak koi jej dotyk, i nie pamiętam nagości białej jak sól. Nad ulicą tej nocy walki gasną odgłosy, to co mieliśmy, rozszarpane na pół

April 09 2018

ejMarta
ejMarta
0136 7451 410
Brecon Beacons
Reposted fromuhuh uhuh viairmelin irmelin
ejMarta
9232 77a8 410
1143 b91e 410
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
ejMarta
6349 0809 410
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
ejMarta
2697 a23a 410
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl